Medlemsavgift

Junior 75 kr

Senior 150 kr

Familj 300 kr

Vid betalning av medlemsavgift gäller nu swish nummer 123 08 05 952.

Varje medlemskort gäller årsvis.

Är ni en familj så skriv med allas namn samt person nummer på sammtliga i familjen.