Styrelsen

Ordförande:

Bo Jernberg
Tfn: 070-582 44 00
Torsö Tomten 1
542 91 Torsö
E-post:boitomten.1@gmail.com

Sekreterare:

Claes Granbacke
Klarinettvägen 6
Tfn:073-423 17 65
E-post: claes.granbacke@gmail.com

Kassörer:

Jan Anoschkin
Tfn: 0501-400 52
Nygrensvägen 18
542 74 Mariestad
E-post: milo-jan@telia.com

Sten Gunnar Steenson
Tfn: 070-329 33 32
Lanthöjdsvägen 7
542 31 Mariestad
E-post: Sten Gunnar Steenson

Dan Andersson
Tfn: 073-328 88 94
Björsätersvägen 8
542 74 Mariestad

Revisorer:

Bernt Johansson
Tfn: 0501-353 67
Gustavsbergsvägen 9
542 73 Mariestad

Nils Litsne
Tfn: 0501-182 17
Morkullevägen 8
542 41 Mariestad

Ungdomskommitte:

Dan Andersson
Tfn: 073-328 88 94
Björsätersvägen 8
542 74 Mariestad

Bo Jernberg
Tfn: 070-582 44 00
Torsö Tomten 1
542 91 Torsö
E-post: boitomten.1@gmail.com

Tävlingskommitte:

Sten – Gunnar Steensson
Tfn: 070-329 33 32
Lanthöjdsvägen 7
542 31 Mariestad

Fiskevårdskommitte:

Sten Gunnar Steenson
Tfn: 070-329 33 32
Lanthöjdsvägen 7
542 31 Mariestad

Jan Anoschkin
Tfn: 0501-400 52
Nygrensvägen 18
542 74 Mariestad
E-post: milo-jan@telia.com

Valberedning:

Charlie Hedberg
Tfn: 0501-28 10 09
Lindebäcksvägen 2
542 33 Mariestad

Sture Ekhäll
Tfn: 070-232 44 21
Tranvägen 252
542 45 Mariestad

suppleanter:

Lars Tapper
Tfn:0506-151 41
Tjärbruksvägen 27
545 91 Töreboda

Olle Gustavsson
Tfn:070-796 91 47
Timmervägen 3
542 42 Mariestad

Tony Persson
Tfn: 076-145 94 87
Kyrkvägen 5
540 16 Timmersdala

Jan-Olov Nyman
Tfn: 070-598 35 36
Torsögatan 19
542 31 Mariestad