Spöbyggnad

Splitcane

Splitcane är en typ av fiskespö som tillverkas genom att man klyver bambu (split-cane) och hyvlar till trekantsprofiler som sedan limmas samman till en oftast 6-kantig klinga. Oftast används bambu från Tonkin provinsen i Kina. Denna klinga förses med spöringar och fäste för rulle. Splitcane blev senare till stor del utkonkurrerat som fiskespömaterial av glasfiber och senare kolfiber. Trotts detta föredrar många flugfiskare splitcane framför dessa ”mordernare” material.

Vi träffas Onsdagar och Torsdagar då vi bygger våra spön tillsammans.

Olika sätt att bygga sitt spö

Olika sätt att bygga i splitcane. Det har under årens lopp diskuterats om femkantiga eller sexkantiga spön är bäst. Lår oss jämföra, där ett femkantigt spö jämfört med ett sexkantigt. Om arean förutsätts vara lika i båda fallen är viktskillnaden försumbar. Dämpfaktorn är ej lika. den varierar till och med var på klingan man mäter. Det femkantiga blir 2% spänstigare men påkänningen blir 1,44 gånger större. Det vanliga argumentet, att böjningen sker i limfogen på ett sexkantigt spö, är riktigt men oväsentligt. Vi har alla lärt oss att höjd betyder styvhet. (jämfört med en linjals bredd/höjd). Men därmed inte sagt att det är en fördel med ett sexkantigt spö på ”höjden” (vridet 30 grader runt sin egen axel). Om ett spö byggs på det viset kommer det kollapsa i framtiden.

Enkel byggda: är den vanligaste spötypen. Sex ribbor är vanligast. Den ryktbare Nataniel Uslan, USA bygger femkantiga spön av fem sektioner. Även danske Pandion har femkantiga spön i sitt sortiment.

Hålbyggda: Vanligast hos laxspön, där man gör spln lättare genom att ta bort den dåliga märgveden. Den är mjuk. Hålbyggda spön uppfanns år 1933 av de amerikanska spöbyggarna och tävlingskastarna Douglas Merrick och Lew Stoner. De saluförde sina spön under namnet Winston. E C Powell har fått patent på en metod, där klingan endast är partiellt hålbyggd.

Dubbelbyggda: Enkelt uttryckt ett konventionellt spö instoppat i ett hålbyggt, tårta på tårta. Sådana spön blir mycket tunga men de har en otrolig spänst.